הנפקת הכרטיס, גובה מסגרת הכרטיס ותנאיו כפופים לאישור ישראכרט בע"מ ו/או הבנק. *מתנת ההצטרפות תישלח למצטרפים חדשים לכרטיס אשראי רמי לוי בכפוף להפעלת הכרטיס ולאחר ביצוע עסקה/אות בסך 500 ₪ ומעלה במהלך 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס (ביצוע העסקאות ברשת רמי לוי ובתי עסק אחרים, לא כולל משיכת מזומנים, משיכות בהסדרי האשראי, ריביות ועמלות) *מתנת ההצטרפות תישלח לכתובת הלקוח שנמסרה לישראכרט לאחר עמידתו בתנאי הזכאות לעיל. *מתנה אחת ללקוח *קבלת המתנה מותנית בכך כי הכרטיס הינו בתוקף *ההנחות וההטבות עשויות להשתנות מעת לעת וללא הודעה מראש. *כרטיס המתנה והמבצעים אינם ניתנים למימוש בהזמנות באתר האינטרנט רמי לוי. בכפוף לאישור החברה ותנאיה. בכרטיסים חוץ בנקאיים בלבד. המלווה ישראכרט מימון בע״מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין בהודעה זו כדי לחייב את ישראכרט בהעמדת האשראי באופן מלא או חלקי ולישראכרט יהיה שיקול הדעת מוחלט באם להיענות לבקשה או לדחותה | אי עמידה בפירעון החיובים בכרטיס האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל| ט.ל.ח