2

הנפקת הכרטיס, גובה מסגרת הכרטיס ותנאיו כפופים לאישור ישראכרט בע"מ ו/או הבנק. *מתנת ההצטרפות תישלח למצטרפים חדשים לכרטיס אשראי רמי לוי בכפוף להפעלת הכרטיס ולאחר ביצוע עסקה/אות בסך 500 ₪ ומעלה במהלך 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס (ביצוע העסקאות ברשת רמי לוי ובתי עסק אחרים, לא כולל משיכת מזומנים, משיכות בהסדרי האשראי, ריביות ועמלות) *מתנת ההצטרפות תישלח לכתובת הלקוח שנמסרה לישראכרט לאחר עמידתו בתנאי הזכאות לעיל. *מתנה אחת ללקוח *קבלת המתנה מותנית בכך כי הכרטיס הינו בתוקף *ההנחות וההטבות עשויות להשתנות מעת לעת וללא הודעה מראש. *כרטיס המתנה והמבצעים אינם ניתנים למימוש בהזמנות באתר האינטרנט רמי לוי. בכפוף לאישור החברה ותנאיה. בכרטיסים חוץ בנקאיים בלבד. המלווה ישראכרט מימון בע״מ| אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | אין בהודעה זו כדי לחייב את ישראכרט בהעמדת האשראי באופן מלא או חלקי ולישראכרט יהיה שיקול הדעת מוחלט באם להיענות לבקשה או לדחותה | ט.ל.ח